پروژه مجتمع یادگار امام خمینی (ره) شهرستان قم

غیر عمرانی

کار فرما: حفظ و نشر اثار امام خمینی (ره)
زیربنا ۱۳۰۰متر مربع

نوع فعالیت: اجرا و تکمیل ابنیه، برق، و تاسیسات مربوطه
زمان شروع مهر ۹۸
زمان پایان شهریور ۹۹