اجراي سيتم اعلان حريق هايپراستار مارليک، کرج- ايران
کارفرما: شرکت ايمن گستر ساعي
پيمانکار: شرکت راه پويا دوام
دوره اجرا: ۱۳۹۷ الي
خلاصه پروژه: هايپر استار مارليک در فضاي بالغ بر ۱۱۰۰۰ متر مربع داراي سالن ورزشي، آزمايشگاه ، انبار و غذاخوري مي باشد که اجرا مراحل مختلف لوله گذاري، کابل کشي، نصب و راه اندازي سيستم اعلان حريق آن که از نوع آدرس پذير مي باشد، توسط شرکت راه پويا دوام انجام پذيرفته است.