پروژه‌های جاری

کارفرما:ستاد بازسازی عتبات عالیات
بهره بردار:ستاد بازسازی عتبات عالیات
عنوان پروژه: ساختمان مسکونی
تاریخ اجرا:شهریور96
مدت زمان:3 ماه
مبلغ پروژه: 
محل پروژه:کشور عراق-شهر کربلا
موضوع قرارداد:طراحی کامل مجموعه مسکونی
تعداد طبقات:5 طبقه
زیر بناء: 

 

کارفرما:ستاد بازسازی عتبات عالیات
بهره بردار:ستاد بازسازی عتبات عالیات
عنوان پروژه: تعمیر و بازسازی ساختمان بانک
تاریخ اجرا:مهر96
مدت زمان:2 ماه
مبلغ پروژه: 
محل پروژه:کشور عراق-شهر کربلا
موضوع قرارداد:مدیریت پیمان  تعمیر و بازسازی ساختمان بانک
تعداد طبقات:2 طبقه
زیر بناء:1000 مترمربع

 

کارفرما:ستاد بازسازی عتبات عالیات
بهره بردار:ستاد بازسازی عتبات عالیات
عنوان پروژه:اجرای نورپردازی صحن زیارتی صحن حضرت زهرا (س)
تاریخ اجرا:شهریور 96
مدت زمان:6 ماه
مبلغ پروژه: 
محل پروژه:کشور عراق-شهر نجف
موضوع قرارداد:اجرای نورپردازی صحن زیارتی صحن حضرت زهرا (س)
تعداد طبقات:2 طبقه
زیر بناء: 6247 مترمربع

 

کارفرما:ستاد بازسازی عتبات عالیات
بهره بردار:ستاد بازسازی عتبات عالیات
عنوان پروژه:اجرای نمای جنوبی خارجی در قسمت زیارتی پروژه صحن حضرت زهرا (س)
تاریخ اجرا:شهریور 96
مدت زمان:6 ماه
مبلغ پروژه: 
محل پروژه:کشور عراق-شهر نجف
موضوع قرارداد:نماکاری نمای جنوبی بیرونی بخش زیارتی صحن حضرت زهرا (س) در قسمت زیارتی
تعداد طبقات:2 طبقه
زیر بناء: 6247 مترمربع

 

کارفرما:ستاد بازسازی عتبات عالیات
بهره بردار:ستاد بازسازی عتبات عالیات
عنوان پروژه:ساخت مجتمع اقامتی (هتل) در شهر کربلا
تاریخ اجرا:فروردین 96
مدت زمان:12 ماه
مبلغ پروژه: 
محل پروژه:کشور عراق، شهر کربلا
موضوع قرارداد:مدیرت طرح ساخت کامل مجتمع اقامتی
تعداد طبقات:7 طبقه
زیر بناء:3,500 متر مربع

 

کارفرما:ستاد بازسازی عتبات عالیات
بهره بردار:حرم امام حسین (ع)
عنوان پروژه:ساخت مجتمع اداری در شهر کربلا
تاریخ اجرا:فروردین 96
مدت زمان:12 ماه
مبلغ پروژه: 
محل پروژه:کشور عراق، شهر کربلا
موضوع قرارداد:مدیرت طرح ساخت کامل مجتمع اداری
تعداد طبقات:5 طبقه
زیر بناء:2,400 متر مربع