گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری

عضویت اتاق بازرگانی

کارت بازرگانی

عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

تقدیرنامه بیمارستان امام زین‌العابدین (ع)

تقدیرنامه‌ها