گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها

عضویت اتاق بازرگانی
گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری
تقدیرنامه بیمارستان امام زین‌العابدین (ع)
2
1
photo5956567805430180377
3
گواهی تایید بیمارستان رضوی
scan0001
Capture2
Capture-1